CE ESTE FIDUCIA?

Fiducia este un instrument juridic de gestiune a bunurilor intalnit in legislatia a numeroase state europene, ca Marea Britanie, Germania, Franta.

In Romania ea a fost introdusa prin noul cod civil. Potrivit art. 773 Cod civil, pot face obiectul contractului de fiducie drepturile reale, drepturi de creanta, garantii ori ansamblu de asemenea drepturi, prezente sau viitoare, pentru o durata de maxim 33 ani. Contractul de fiducie este unul din cele mai vechi contracte reale, avandu-si originea in dreptul roman. El poate fi valorificat atat ca instrument de gestiune, cat si de garantie.

Fiducia permite unei persoane desistarea de gestiunea bunurilor proprii, prin atribuirea acestora unei persoane de incredere (fiduciar) care trebuie sa le administreze sis a dispuna de acestea cu loialitate si atentie, in profitul unui beneficiar. Fiduciarului i se transmite proprietatea cu titlu temporar si cu un scop determinat.

PARTILE CONTRACTULUI DE FIDUCIE

Partile contractului de fiducie sunt constituitorul, fiduciarul si beneficiarul fiduciei.

Orice persoana fizica sau juridica poate fi constituitor in contractul de fiducie. Calitatea de fiduciari, insa, o pot avea numai institutiile de credit, societatile de investitii si de administrare a investitiilor, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de asigurare si de reasigurare legal infiintate, notarii publici si avocatii, indiferent de forma de organizare. Fiduciarul nu este nici angajatul, nici mandatarul constituitorului, intrucat I se transmite proprietatea bunurilor incredintate.

Potrivit reglementarilor, avocatul va avea cel putin trei patrimonii: patrimonial propriu, patrimonial de afectatiune si unul sau mai multe patrimonii aferente maselor patrimoniale fiduciare. Beneficiar al fiduciei poate fi constituitorul, fiduciarul sau o terta persoana. Constituitorul poate, in orice moment, sa desemneze un tert care sa ii reprezinte interesele in executarea contractului si care sa ii exercite drepturile nascute din contractul de fiducie. Cabinetul nostru de avocat, in calitate de fiduciar al drepturilor dumneavoastra va fi remunerat potrivit intelegerii partilor.

OPOZABILITATEA FIDUCIEI

Fiducia este opozabila tertilor de la data mentionarii sale in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Inscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv a garantiilor reale imobiliare, care fac obiectul contractului de fiducie se face si in cartea funciara, pentru fiecare drept in parte. De asemenea, sub sanctiunea nulitatii absolute, contractul de fiducie si modificarile sale trebuie sa fie inregistrat la cererea fiduciarului, in termen de o luna de la data incheierii acestora, la organul fiscal copetent sa administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului. In raporturile cu tertii, fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare, actionand ca un veritabil si unic titular al drepturilor in cauza.

Trebuie sa stiti ca bunurile din masa patrimoniala fiduciara pot fi urmarite de titularii de creante nascute in legatura cu aceste bunuri sau de acei creditori ai constituitorului care au garantie reala asupra bunurilor acestuia si a carei opozabilitate este dobandita, potrivit legii, ANTERIOR STABILIRII FIDUCIEI. De asemenea, dreptul de urmarire poate fi exercitat si de ceilalti creditori ai constituitorului, insa, NUMAI IN TEMEIUL hotararii judecatoresti definitive de admitere a actiunii prin care a fost desfiintat sau a devenit inopozabil, in orice mod, cu efect retroactiv, contractul de fiducie.